fbpx

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

1. Witryna www.unityline.pl umożliwia zapisanie się do Newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego Newslettera wysyłanego przez Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy Pl. Rodła 8 w Szczecinie, kod pocztowy: 70-419. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Kamila Dobrowolska-Karaczewska, e-mail: iod@unityline.pl

3. Zapis do Newslettera wymaga podania adresu email. Adres e-mail będzie służył jedynie wysyłaniu do Pani/Panu informacji przesyłanych w ramach Newsletteru.

4. Po zapisaniu się do Newslettera będzie Pani/Pan otrzymywać informacje na temat naszych najlepszych ofert, nowości, promocji i konkursów, a zatem informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Wiadomości Newsletteru będą wysyłane nie częściej niż co dwa tygodnie.

6. Jeśli otrzymaliśmy od Pani/Pana dodatkowe dane tj. imię, oraz odpowiedź jak często podróżuje Pan/Pani na trasie Polska – Szwecja, wówczas będą do Pani/Pana wysyłane informacje, które będą dostosowane do ww. podanych danych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec ww. profilowania na adres e-mail: iod@unityline.pl

7. Może Pani/Pan w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania naszego Newsletteru poprzez kliknięcie stosownego linka „Jeśli nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij” zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach Newsletteru.

8. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unity Line Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy Pl. Rodła 8 w Szczecinie, kod pocztowy: 70-419 (dalej: „Administrator”) tel: 91/3595695 e-mail: unity@unityline.pl

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania do Pani/Pana Newslettera, po zapisaniu się do Newslettera, poprzez formularz wskazany w Witrynie.

10. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), tj. wykonanie przez Administratora umowy dostarczania zamówionego przez Panią/Pana Newslettera.

11. Unity Line Limited nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim innym, niż podmioty znajdujące się w tej samej grupie kapitałowej co Unity Line Limited oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Unity Line Limited w związku z jego obsługą reklamową i marketingową na mocy zawartych umów powierzenia danych.

12. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dostarczania Newsletteru. W razie rezygnacji z dostarczania Newslettera Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie. 

13. Ma Pani/Pan prawo żądania:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania

b) usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania,

c) przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych,

d) złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

e) Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: iod@unityline.pl

14. Podanie Pani/Pana danych osobowych (e-maila) jest konieczne dla wykonania przez Administratora umowy o dostarczanie Pani/Panu Newsletteru (świadczenie dla Pani/Pana usługi drogą elektroniczną), a konsekwencją niepodania ww. danych osobowych jest niemożność wykonania tej usługi wobec Pani/Pana przez Administratora.